ไทย (tailandés)

by | 9 de jul, 2016


เกี่ยว กับ เรา

 

อย่ อย่ อย่ อย่ อย่ อย่ อย่ อย่ อย่ อย่ อย่ อย่ อย่ อย่ อย่ อย่ อย่ อย่ อย่ อย่ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ป ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้. ตนเอง โดย การ รับ ค่า นายหน้า จาก วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย ใน สหรัฐฯ ที่ ไม่ ได้ รับ การ รับรอง, ได้ รับ การ จัด อันดับ ต่ำ หรือ แม้ กระทั่ง ไม่ ร รับ กา จาก สถาบัน ใด ๆ

สิ่ง ที่ เรา ย้ำ เตือน เสมอ ใน เว็บไซต์ เรา คือ “อย่า โดน หลอก” เรา ต้องการ มอบ ข้อมูล และ ความ รู้ ต่างๆ ที่ จำเป็น ใน การ เรียน ต่อ ที่ สหรัฐอเมริกา แก่ คุณ เพื่อ ให้ คุณ ไม่ ตกเป็น เหยื่อ จาก การ หลอกลวง โดย โฆษณา ของ สถาบัน การ ศึกษา ตัวแทน หรือ ผู้ ให้ คำ ปรึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ

เว็บไซต์ ของ เรา สามารถ ช่วย คุณ ใน เรื่อง ต่อ ไป นี้

  1. บชื่อชื่อบบบได้บบบบบบศึกษบบ คัด สรร ราย ชื่อ สถาบัน การ ศึกษา เพื่อ ผู้ ต้องการ ไป ศึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ เรา ทำให้ คุณ เห็น ความ คุ้ม ค่า ของ สถาบัน การ ศึกษา นั้น ๆ อ่าน เพิ่มเติม ว่า เรา ประเมิน ความ คุ้ม ค่า ของ สถาบัน การ ศึกษา อย่างไร)
  • เรียน รู้ เพิ่มเติม ถึง ROI (Retorno de la inversión - ผล ตอบแทน จาก การ ลงทุน) จาก แต่ละ สถาบัน เพราะ การ เลือก ลงทุน ใน การ เรียน ต่อ ระดับ อุดมศึกษา ของ คุณ นั้น มี ความ สำคัญ
  • ให้ให้ ให้ให้ ให้ให้ให้ให้ให้
  • พบปะ กับ ผู้ ที่ ตั้งใจ ไป ศึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ จาก ประเทศ ของ คุณ หรือ ผู้ ที่ มี ความ สงสัย ใน การ เรียน ต่อ ที่ สหรัฐอเมริกา เหมือนกับ คุณ
  1. รับ ฟัง เรื่องราว ของ ผู้ ที่ เดินทาง ไป ศึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ หรือ ความ คิดเห็น ของ การ เรียน ต่อ ที่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  2. บันทึก เนื้อหา บล็อก ที่ คุณ ชื่น ชอบ เพื่อ ความ สะดวก ใน การ เข้าถึง ข้อมูล ใน ภายหลัง
  3. รู้ ข้อมูล ประกาศ และ ข่าวสาร ล่าสุด ของ สถาบัน การ ศึกษา

เรา คือ ศูนย์ รวม ของ นักศึกษา นานาชาติ ที่ กำลัง ศึกษา อยู่ ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา และ ผู้ ที่ วางแผน จะ ศึกษา ต่อ ที่ นี่ ใน อนาคต

เข้า มา ร่วม เป็น ส่วน หนึ่ง กับ เรา!


La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. - Nelson Mandela