नेपाली (nepalí)

by | 9 de jul, 2016


हाम्रो बारेमा

तथाकथित भर्ती एजेन्टमा वा कुनैपनि अध्ययन-विदेश परामर्शदातालाई भरोसा नगर्नुहोस् किनभने तिनीहरूको मनमा तपाईको सर्वोत्तम हित नहुन सक्छ. बरु तिनीहरू थुप्रैले गैर-आधिकारिक वा कम वरीयता भएका वा गैर-अमेरिकी कलेज वा विश्वविद्यालयबाट कमीशन प्राप्त गरेका हुन सक्छन्. तिनीहरू आफ्नो कोाईदाको कोाईद कोाईको लाभको बली उँछनाउँछन्.
यो साइटको लागि हाम्रो मन्त्र “मूर्ख नबन्नुहोस्” हो। हामी तपाईलाई अमेरिकामा अध्ययनको लागि आवश्यक पर्ने जानकारी र ज्ञानले सशक्त बनाउन चाहन्छौं, ताकी तपाईलाई विद्यालयको विज्ञापनहरु, एजेन्टहरु वा परामर्शदाताहरुले झुक्काउने छैनन्।
तपाईलाई हाम्रो वेबसाइट निम्न कुराहरुको लागि हो
1 किफायती मूल्यमा उत्कृष्ट संस्थाहरू वा गुणस्तरीय कलेजहरुको सरल र मूल्यांकन गरिएको सूची हेर्न। (College-USA.org ले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि महत्वपूर्ण खोजहरू गर्छ र सूचीलाई छोटो बनाउँछ। हामी तपाईलाई कलेजको महत्व देखाउँछौं। हामी कुनै विद्यालयको महत्व मूल्याङ्कन कसरी गर्छौ भन्ने बारे थप पढ्नुहोस्।)
2 विद्यालयको RoI (लगानीको प्रतिफल) बारे जान्न, किनभने कलेज शिक्षामा आफ्नो लगानीको महत्व हुन्छ।
3. कलेज शिक्षा, कोठा र बसाई, छात्रवृत्ति, मनोरञ्जन, यातायात, बैंकिङ, अपराध र सुरक्षा, र आफ्नो भविष्यको विद्यालयको वरिपरि गर्न सकिने रमाईलो कुराहरूको बारेमा र मूल्यको बारेमा जानकारी थाहा पाउन.
4. अमेरिकामा अध्ययनको उसारेमा उस्तै उसाव भएका वा ईकोाईको ्ा अन्तर्रािय्रिय िय्यार्थीहरू (सम्भावित) भेट्न.
5 अमेरिकामा अध्ययन बारेमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको कथाहरू वा रायहरु सुन्न।
6 सन्दर्भको लागि आफ्नो मनपर्ने वेबपृष्ठ नत्थि गर्न।
7. विद्यालयको लयको िकारिक घोषणा र समाचार जान्न.

हामी हाल मरिकामा अध्ययनरत ््तर्राष्ट्रिय र्यार्थीहरू र निकट यम्यमा यहाँ यह्ग ूकोा गर्नेहरूको समूहसमूह.

आउनुहोस् हामीसँग सामेल हुनुहोस्


La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. - Nelson Mandela